Links

Voor de financiële administratie hebben wij gekozen voor de on-line software Reeleezee®

Ook voor de salarisadministratie kiezen we voor een on-line produkt:

Online software wordt automatisch opgewaardeerd naar de laatse versie. Met behulp van een gebruikersnaam en wachtwoord kan overal worden ingelogd op de eigen omgeving. Derden kunnen toegang gegeven worden om mutaties in te voeren dan wel gegevens te bekijken. Online software maakt het daarom mogelijk om delen van uw administratie uit te besteden.

Wat kunt en wilt u zelf doen en wat laat u over aan uw externe administrateur?